ÄNDAMÅL

Att stödja vetenskaplig forskning inom endokrinologi. Stiftelsen skall endast stödja studier där de långsiktiga konsekvenserna för människa och miljö beaktas.Stiftelsen skall för detta ändamål utdela forskningsstipendium till enskilda med utnyttjande av de medel – jämte avkastningen därav – som stiftelsen erhållit genom donation, samt framledes kan komma att erhålla. Svenska Endokrinologföreningen skall årligen utlysa stipendiet/stipendierna, som endast kan tillfalla medlem i Svenska Endokrinologföreningen. Stipendiet skall företrädesvis ges till yngre endokrinologer, helst disputerade senaste 5-årsperioden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Endocrina
Organisationsnummer:802401-9807
Adress:
  • Eriksson
  • Hedvigsdalsvägen 18 c
  • 191 43 SOLLENTUNA
Telefonnummer:070-4203693
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:692 823 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS