ÄNDAMÅL

Sedan minst 10 % afsatts till kapitalet och förvaltningskostnaden afdragits skall som pension tilldelas kvinnlig medlem af ätten Reuterskiöld. Pensionen utgår med jämnt hundratal kronor; öfverskottet lägges till kapitalet. Vid utseende af pensionär skall företräde gifvas; i första rummet åt min hustrus brorsöners döttrar; – i andra rummet åt hennes inom Sverige lefvande kusiner; – i tredje rummet åt ogifta medlemmar af ätten Reuterskiöld, hvilka genom sjukdom äro urståndsatta att själfva försörja sig, och hvilka äro i behof af understöd. Om ingen i behof af sådan pension varande medlem af ätten Reuterskiölds finnes, tilldelas pensionen någon till annan å Riddarhuset introducerad ätt hörande ogift kvinna, hvilken genom sjukdom är urståndsatt att själf försörja sig och är i behof af understöd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Emy Reuterskiölds Fond
Organisationsnummer:802002-7911
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS