ÄNDAMÅL

En tredjedel av den efterlämnade förmögenheten skulle tillfalla Västerås högre allmänna läroverk för bildande av rubricerade stipendiefond. Läroverkets lärarkollegium skulle äga att utfärda de närmare bestämmelser om stipendierna och deras utdelning som kollegiet ansåg lämpliga. Några sådana bestämmelser synes ej ha utfärdats.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Emmy och August Wallqvists stipendiefond
Organisationsnummer:878002-1518
Adress:
  • Västerås Stad, Servicepartner Ekonomicenter
  • Stadshuset
  • 721 87 VÄSTERÅS
Telefonnummer:021-390000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS