ÄNDAMÅL

Stiftelsens avkastning ska användas till förskönande av Loshults församlings kyrka, ävensom till inköp av mässkrud därest dylikt önskas. Därutöver underhåll och rengöring av gravplatser tillhörande Johan Wennström, hans syster samt deras föräldrar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Emma och Johan Wennströms fond för Loshults kyrka
Organisationsnummer:837000-0450
Adress:
  • Osby Pastorat
  • Box 174
  • 283 23 Osby
Telefonnummer:0479-52 45 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:10 916 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS