ÄNDAMÅL

Av fondens årliga avkastning skall en tiondel läggas till kapitalet, vilket aldrig får minskas. Av återstående ränteavkastning skall fyra femtedelar enligt Styrelsens närmare bestämmande användas till förbättrande av lönerna åt innehavare av sådana professorsämbeten vid Göteborgs Universitet, som upprättats före den 1 januari 1917, dock under förutsättning att dessa professorer av andra medel beredas minst motsvarande löneförmånder, som i allmänhet gälla för innehavare av professorsämbeten vid statens universitet. Återstående femtedal av ränteavkastningen skall användas till upprättande av docentstipendier enligt de närmare bestämmelser, som Styrelsen äger meddela.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Emily Wijks fond vid Göteborgs universitet
Organisationsnummer:857501-2391
Adress:
  • Göteborgs Universitet
  • Ekonomiavdelningen, Box 100
  • 405 30 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-7863052
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:19 743 276 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS