ÄNDAMÅL

Av fondens årliga avkastning skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Av det därefter disponibla beloppet skall årligen ett stipendium om 10000 kr, kallat ”Elsa Danson-Wåghals stipendium” utdelas till en medlem i föreningen Konstnärshem. Återstoden av det disponibla beloppet tillfaller under två år Stiftelsen Konstnärshem som bidrag till den vårdande funkton som föreskrives i Stiftelsens stadgar, medan vart tredje år återstoden av det disponibla beloppet – eller viss del därav – utdelas som ”Elsa Danson-Wåghals pris till särskilt förtjänt svensk konstnär”. Prissumman kan även uppdelas på ett stärre och ett mindre pris – det mindre utgörande en tredjedel av det större, båda bärande donators namn.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Elsa Danson-Wåghals Fond
Organisationsnummer:802407-9231
Adress:
  • Stiftelsen Konstnärshem
  • Brännkyrkagatan 19
  • 118 20 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6419091
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS