ÄNDAMÅL

Avkastningen av stiftelsens tillgångar ska i den mån styrelsens så bestämmer anvndas till utgivande av understöd eller bidrag till uppfostran och utbildning. Såsom berättigande att uppbära understöd eller bidrag ska i första hand personer, vilka kunna åberopa släktskap med stiftaren( Elsa Adlerstråhlle) eller hennes make ( Ch. Adlerstråhle) komma ifråga.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Elsa Adlerstråhles familjefond
Organisationsnummer:102015-9248
Adress:
  • Margret Adlerstråhle
  • von Posts väg 5
  • 444 48 Stenungsund
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS