ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska årligen vid juletiden utdela stipendium till kyrkligt sinnade elever, med företräde för kvinnliga elever, som studerar ekonomi eller kontors- och distributionsteknik.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Elna Erikssons minnesfond
Organisationsnummer:842000-7075
Adress:
  • Eslövs Pastorat
  • Box 61
  • 241 21 Eslöv
Telefonnummer:0413- 34 70 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:197 326 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS