ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att underlätta för unga klassiskt skolade dansare att vidareutbilda sig vid institution eller skola inom helst den franska kulturkretsen. Detta skall ske genom utdelande av stipendier till begåvade dansare med speciell artistisk personlig framtoning.

Stipendium bör ej understiga tiotusen svenska kronor (1991 års värde).

För tillgodoseendet av stiftelsens ändamål skall enbart den årliga avkastningen på stiftelsens kapital användas. Dock skall kapitalets realvärde bibehållas genom att del av avkastning skall kunna avsättas till kapitalet. Om stipendium ej utdelas ett år, får avkastningen från detta år sparas för att användas till stipendieutdelning senare år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ellen Rasch Stipendiefond
Organisationsnummer:802401-9088
Adress:
  • Carina Aris Minnesfond
  • Box 6064
  • 10231 Stockholm
Telefonnummer:0705-920305
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS