ÄNDAMÅL

Fondkapitalet skall allt framgent förbliva orubbat och vara placerat i goda och säkra räntebärande värdehandlingar, varav avkastningen – på förslag av statskyrkans prästerskap i staden, uppgjort enligt angivna bestämmelser – skall i bidrag om en tredjedel av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring årligen på min mors födelsedag den 18 juli tilldelas behövande äldre bildade kvinnor, födda och bosatta i Jönköping. Minst en tiondel av fondens årliga avkastning skall läggas till kapitalet. (Permutationsbeslut 1986-10-09)

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ellen Nyström-Mayerska fonden
Organisationsnummer:802477-7834
Adress:
  • Jönköpings kommun
  • Stadskontoret
  • 551 89 Jönköping
Telefonnummer:036-105713
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 498 753 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS