ÄNDAMÅL

att avkastningen av den utökade fonden, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, får användas till att främja och stödja katolsk ungdoms i Sverige uppfostran och utbildning, underhåll och prydande av Antonio och Margherita Bellios grav samt läsande av en mässa per år för dem alltjämt skall bestå enligt testamentet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Elisabethsystrarnas Barnhemsfond
Organisationsnummer:802426-0161
Adress:
  • Romersk-katolska Kyrkan
  • Box 4114
  • 102 62 Stockholm
Telefonnummer:08-4626600
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS