ÄNDAMÅL

Den enligt styrelsens beslut disponibla avkastningen tillfaller vartannat år Lundellska skolan (med början 1969), vartannat Institutionen för hushållsvetenskap (med början 1970). Medlen disponeras av vederbörande rektor/prefekt för något för läroanstalten angeläget ändamål, vartill av myndigheter lämnade anslag ej utgår eller ej förslår. Avkastningen bör ej splittras på ett flertal ändamål eller på smärre poster. Före årets slut redovisar rektor/prefekt användningen inför styrelsen, som – om den så önskar – äger lämna rektor/prefekt direktiv i fråga om medlens fortsatta användning. Medlen kan användas till inköp av undervisningsmaterial, som icke ingår i den normala förbrukningen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Elisabeth von Bahrs fond
Organisationsnummer:802478-0051
Adress:
  • Thorbjörn Högberg
  • Henriksdalsallén 34
  • 12071 Stockholm
Telefonnummer:070-7331988
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS