ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen skall – sedan minst tio procent därav lagts till kapitalet – utdelas som stipendier dels till kristna ungdomar som önskar utbilda/vidareutbilda sig inom mediaområdet (press, radio, television m m) dels till sådana som på journalistikens område aktualiserat speciell fråga som haft väsentlig betydelse ur kristen eller folkmoralisk synpunkt. Stiftelsen skall stå öppen för bidrag från var och en som sympatiserar med dess ändamål. Erhållet bidrag skall läggas till kapitalet såvida inte annat föreskrivits av gåvogivaren.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Elis Wallbergs Stipendiefond
Organisationsnummer:822001-5963
Adress:
  • Ing-Marie Ahlberg
  • Vindarnas Väg 45
  • 582 72 Linköping
Telefonnummer:013-270327
E-post:ing-marie.ahlberg@telia.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:501 744 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS