ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att- förvärva, äga och förvalta Lilla Björka,- på Lilla Björka anordna och vidmakthålla en utställning, innehållande möbler, böcker, brev, fotografier och andra minnessaker som återspeglar Elin Wägners liv och författarskap,- driva Lilla Björka som ett aktivt kulturhus, i första hand med utgångspunkt från Elin Wägners tankar och idéer om fred, miljö och jämställdhet,- om stiftelsens tillgångar förslår därtill, premiera personer som genom forskning, författarskap eller på annat sätt främjat Elin Wägners tankar och idéer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka
Organisationsnummer:829502-3215
Adress:
  • Bengt Göransson
  • Lädja Trulsagård
  • 363 94 Lammhult
Telefonnummer:0472-75094
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:676 390 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS