ÄNDAMÅL

Avkastningen skall utdelas antingen såsom resebidrag åt lärare i och för studieresor i Sverige eller i utlandet för främjande av vetenskaplig undervisning eller forskning, eller till någon eller några elever såsom premier för godakunskaper. I båda fallen skola respektive lärare och elever vid gymnasiet främst komma i åtanke. Kapitalvärdets bestånd skall tryggas genom att årligen minst en tiondel och högst en femtedel av avkastningen lägges till fondens kapital. Utdelningen bör ske årligen, därest för ändamålet skäliga belopp stå till förfogande: i motsatt fall må avkastningen ackumuleras från år till år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Einar och Sigurd Nordendahls stipendiefond (Schillerska)
Organisationsnummer:857500-5288
Adress:
  • Göteborgs stad
  • Stadsledningskontoret, Stiftelser
  • 404 82 Göteborg
Telefonnummer:031-3680229
E-post:stiftelser@stadshuset.goteborg.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:60 703 031 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS