ÄNDAMÅL

Ändamålet är att genom ekonomisk hjälp främja vård av behövande sjuka eller ålderstigna änkor efter i Svenska Handelsbanken anställda befattningshavare eller f d sådana befattningshavare, ävensom att genom bidrag till omyndiga barn efter här ifrågavarande befattningshavare och fd befattningshavare främja deras vård och fostran eller utbildning. Därvid skall ekonomisk hjälp och birdag i första hand lämnas till änkor och barn efter i Norrland födda befattninghavare och f d befattninghavare samt iandra hand – om stiftelsens medel härför förslår – till andra efterlevande. Hjälpen skall utgå utöver den hjälp, som kan erhållas av banken och får icke minska bankens hjälpförpliktelser.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Einar och Ingeborg Selanders Minnesfond
Organisationsnummer:802008-0167
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS