ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att verka för regelbundna kontakter mellan universiteten i Lund och Köpenhamn i syfte att främja forskning och vetenskapligt samarbete mellan de båda universiteten inom de humanistiska disciplinerna (historiska, filosofiska, filologiska och estetiska) samt att lämna bidrag till publicering av vetenskapliga rön av gemensamt intresse inom nämnda område.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Einar Hansens Forskningsfond
Organisationsnummer:845001-4587
Adress:
  • SEB Institutioner & Stiftelser Private Banking
  • 205 20 Malmö
Telefonnummer:040-667 64 58
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS