ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål, som är allmännyttigt, är att med stiftelseförmögenheten, i den mån densamma icke tages i anspråk för uppfyllandet av vissa med dess förvärvande förknippade villkor om utbetalandet och säkerställandet av pensioner, samt med de medel, som eljest komma att stå stiftelsen till buds, främja yrkesutbildning av till Ströms kommun genom födsel eller skolgång knutna elever, främst genom stipendier men jämväl eljest genom utbildningen och trivseln vid densamma befordrande åtgärder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen efter Näsvikens Ångsåg
Organisationsnummer:892000-3673
Adress:
  • Box 500
  • 833 24 STRÖMSUND
Telefonnummer:0670-16134
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:266 412 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS