ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att utan vinstsyfte för viss enskild person, företag eller organisation genom bidrag främja barns och ungdoms fostran och utbildning samt likaledes genom bidrag främja vetenskaplig forskning främst inom områdena ekonomi och handel.Bidrag skall i första hand utgå av Stiftelsens avkastning, men även Stiftelsens kapital får tagas i anspråk av Stiftelsens styrelse för dispositioner till fullföljande av Stiftelsens ändamål när så befinnes önskvärt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Education Actions
Organisationsnummer:864501-5747
Adress:
  • Forslund
  • Gingri Östra Bredgården 1
  • 513 95 Fristad
Telefonnummer:033-260996
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:71 187 235 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS