ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att ge hyresbidrag åt personer som är bosatta i Göteborga kommun och som för sin försörning och sin livsföring i övrigt är i behov av understöd från fonden. Destinatärskretsen skall under en övergångsperiod i första hand utgöras av de hyresgäster, som vid tiden för försäljningen bor i stiftelsens fastighet på villkor som angivits i de ursprungliga bestämmelserna för donationen. Avkastningen får inte användas för ändamål som det åligger stat eller kommun att bekosta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Eduard Magnus minne
Organisationsnummer:857201-1586
Adress:
  • Göteborgs stad
  • Stadsledningskontoret, Stiftelser
  • 404 82 Göteborg
Telefonnummer:031-3680229
E-post:stiftelser@stadshuset.goteborg.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:22 133 139 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS