ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att sedan minst 25 % av avkastningen lagts till kapitalet återstoden användas till att vartannat år med början våren 1992 utdela ett stipendium som bidrag till utgifter av speciell vikt för sökandens pågående forskningsprojekt, företrädesvis kring nervsystemets sjukdomar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Edit och Erik Perssons forskningsfond
Organisationsnummer:802479-4599
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • Box 117
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS