ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag till diabetesforskningen vid Universitetssjukhuset i Umeå. Bidragen kan även lämnas i form av pris/stipendium till en person eller organisation som betytt mycket för diabetesforskningen. Styrelsen beslutar om hur bidragen lämnas.För att uppfylla stiftelsens ändamål äger stiftelsen framdeles mottaga egendom genom gåvor, donationer eller annorledes och skall även genom aktiv insamlingsverksamhet kunna arbeta för en ökning av stiftelsens kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Edgar Sjölunds Diabetesfond
Organisationsnummer:802424-7648
Adress:
  • Stefan Stålnacke
  • Kungsgatan 82
  • 903 31 UMEÅ
Telefonnummer:070-6320231
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:33 525 432 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS