ÄNDAMÅL

Stiftelsen Edelvik med Edelviks folkhögskola har till uppgift att äga och förvalta egendomen Edelvik i Burträsk. Huvudman är Svenska kyrkan i Luleå stift. Stiftelsens ändamål är att skapa och upprätthålla förutsättningar för att på svenska kyrkans bekännelses grund bedriva folkhögskoleverksamhet i Burträsk. Folkhögskolans uppgift fylls främst genom att i den svenska folkhögskolans anda verka för en kristen social samvaro. Stiftelsens styrelse skall fastställa målen för skolans verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Edelvik med Edelviks folkhögskola
Organisationsnummer:894700-1676
Adress:
  • Skelleftevägen 1
  • 937 32 BURTRÄSK
Telefonnummer:0914-795100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 877 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS