ÄNDAMÅL

Att främja forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik.Fondens avkastning skall årligen, sedan skäligt förvaltningsbidrag, tillgodoförts Sällskapet, såsom ett eller flera pris utdelas till person eller personer, som inom medicinsk fysik eller medicinsk teknik utfört framstående forskning eller gjort annan värdefull insats. När särskilda skäl äro därtill, må även någon del av fondens kapital tagas i anspråk för utdelning. Ej utbetald prissumma skall tillföras fondens kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ebelings fond
Organisationsnummer:802403-6074
Adress:
  • Box 738
  • 101 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4408880
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS