ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att, i enlighet med kyrkorådets beslut, dess nettoavkastning i första hand användas till kyrkans och dess inventariers underhåll och prydande. Svenska kyrkans mission skall även bringas i åtanke.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ebba och Gunnar Larssons minnesfond
Organisationsnummer:802419-7660
Adress:
  • Horns församling
  • Kyrkostigen 2
  • 590 36 Kisa
Telefonnummer:070-2752746
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 753 232 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS