ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall, sedan en tiondel lagts till kapitalet till dess kapitalet stigit till trettiotusen /30.000/ kronor, av styrelsen utdelas till någon av de vid Sölvesborgs folkskola tjänstgörande lärare, vilken väl kan meritera sig för fortsatta studier här i Sverige eller utomlands främst då våra grannländer, med syfte att göra sig bättre skickad att fylla sin uppgift som lärare. Intresserade för språk, historia och psykologi skola ha företräde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ebba Hultqvist resestipendium
Organisationsnummer:802480-1949
Adress:
  • Sölvesborgs Kommun
  • Ekonomikontoret
  • 294 80 Sölvesborg
Telefonnummer:0456-816029
E-post:therese.lavesson@solvesborg.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:16 873 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS