ÄNDAMÅL

Fondens avkastning skall, sedan minst 10 dock högst 20 procent därav årligen lagts till kapitalet, användas enligt socialnämndens eller dess utskotts beslut till åldringar från Rådmansö församling, företrädesvis för att möjliggöra för dessa att bo kvar inom församlingen. Avkastning som inte används visst år får användas för utdelning under kommande år. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall bekostas av allmänna medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ebba Genteles
Organisationsnummer:814400-9498
Adress:
  • Nordea Stiftelseadministration, G 261
  • 105 71 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-57942200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS