ÄNDAMÅL

Fondens ändamål är dels att åt söner, men äfven döttrar, till Kungl. Vetenskapsakademiens Svenska ledamöter och ordinarie tjenstemän gifva stipendier för studier vid högre läroanstalter och dels att tillhandahålla ett räntebelopp åt donators bröstarfvingar sålänge sådana finnas. Såsom tjenstemän räknas här ej allenast Akademiens egna tjenstemän, utan äfven de af Akademien tillsatta föreståndare och tjenstemän vid de under hennes inseende och vård ställda institutioner.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen E Sidenbladhs fond
Organisationsnummer:802408-0809
Adress:
  • Kungliga Vetenskapsakademien
  • Box 50005
  • 104 05 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6739500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS