ÄNDAMÅL

Till Skaraborgs läns Hushållningssällskap överlämnas i kontanter eller värdehandlingar enligt testamentsexekutorernas bestämmande Etthundratusen (100 000) kronor att av sällskapet förvaltas såsom särskild fond. Årliga behållna avkastningen ska, sedan en femtedel (1/5) därav lagts till kapitalet, av Sällskapets förvaltningsutskott utdelas såsom stipendier till därav förtjänta och behövande elever vid lantmannaskola inom Skaraborgs län.Sedan samtliga övriga legat utgått, ska all övrig kvarlåtenskap med äganderätt tillfalla Skaraborgs läns Hushållningssällskap att förvaltas såsom särskild fond. Årliga behållna avkastningen ska, sedan en femtedel (1/5) därav lagts till kapitalet, användas till något Hushållningssällskapets särskilda ändamål. Företräde lämnas därvid för sådana åtgärder som kunna befrämja i första hand ungdomens å Skaraborgs län landsbygd fostran till kunniga och skickliga jordbrukare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen E Lundells stipendiefond
Organisationsnummer:802479-0217
Adress:
  • Hushållningssällskapet Västra
  • Järnvägsgatan 18
  • 532 30 Skara
Telefonnummer:0511-24800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:250 415 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS