ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att i första hand bereda rekryter under grundläggande militär utbildning till sjömän och soldater samt officersaspiranter en hemtrevlig tillflyktsort med servering och inkvartering till förmånliga priser, varvid rekryter och officersaspiranter i marinen äger företräde. Inom Stiftlsens lokaler må även bedrivas fritidsundervisning och hobbyverksamhet samt anordnas underhållning och annan förströelse. I mån av utrymme äger efter styrelsens bedömande jämväl personal tillhörande totalförsvaret eller civila personer tillträde till lokalerna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Drottning Victorias Örlogshem
Organisationsnummer:802000-6964
Adress:
  • Teatergatan 3
  • 111 48 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-611 78 63
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS