ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att skapa en verksamhet som inspirerar till och stödjer kreativitet, personlig utveckling och entreprenörskap bland studenter vid Högskolan i Borås och verkar för ökad samverkan mellan studenter och företag/organisationer. Stiftelsen ska; * stödja studenterna till idéförverkligande * verka för att vidga studentens perspektiv till att se företagande som ett alternativ till anställning * öka kontakten mellan studenter och näringsliv/offentlig verksamhet * fungera som ett forum för ökad kontakt mellan studenter från olika discipliner Stiftelsens skall skapa, medverka och stödja sådana verksamheter som gynnar västsvenskt näringsliv, utbildning och utveckling samt i nära samarbete med Studentkåren i Borås, Högskolan i Borås, Espira Tillväxtcenter och näringsliv tillhandahålla ett forum för uppstart av projekt/företag och därigenom vitalisera samhället.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Drivhuset i Borås
Organisationsnummer:802425-0238
Adress:
  • BOX 8000
  • 501 18 Borås
Telefonnummer:0709-563805
E-post:sarah.norring@drivhuset.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 685 210 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS