ÄNDAMÅL

Stiftarna har avsatt kapital för att mera varaktigt understödja barns och ungdoms fostran i Drevdagen.Inom huvudändamålet barn och ungdomars fostran uppmärksammas behovet av fritidsaktiviteter och lokaler för deras utövande. Direkt stöd till skolundervisningen bör medges liksom t.ex. stipendier efter styrelsens bedömning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Drevdagens Skola
Organisationsnummer:884401-3782
Adress:
  • Drevdagen
  • 790 91 IDRE
Telefonnummer:0253-240 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:208 574 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS