ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig medicinsk forskning inom ätsjukdomarnas område, företrädesvis anorexia nervosa och bullimia nervosa, vid psykiatriska kliniken, Lunds sjukvårdsdistrikt.Angivet ändamål skall av stiftelsen tillgodoses genom utgivande av bidrag till personer med anställning vid psykiatriska kliniken, avsedda att täcka kostnader för forskningsverksamhet, studieresor, deltagande i vetenskapliga konferenser, anskaffande av litteratur, utgivande av vetenskapliga avhandlingar eller andra publikationer, allt inom nämnda forskningsområde.Stiftelsens tillgångar och avkastning därav får icke användas för andra än nu angivna ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Dr Sten Theanders fond för anorexiforskning
Organisationsnummer:845002-4016
Adress:
  • SEB Private Banking Stiftelser
  • 205 20 Malmö
Telefonnummer:040-667 64 50
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:245 333 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS