ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att dela ut stipendier.Stipendierna skall användas till att främja Liedkonstens bevarande och utveckling.Prisnämnden beslutar om hur stor del av avkastningen som skall utdelas till stipednier. Undantagsvis äger nämnden även besluta att mindre del av kapitalet tas i anspråk för fondens ändamål.Utdelning av stipendier påbörjas först då båda makarna Lars och Dorothy Irving Fjellstedt har avlidit.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Dorothy Irvings Stipendiefond
Organisationsnummer:802481-3910
Adress:
  • KMA
  • Blasieholmstorg 8
  • 111 48 Stockholm
Telefonnummer:08-4071800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS