ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att anpassa handikappade människor till samhälls- och förvärvslivet och, i den mån de ej kan bringas till full självständighet, bereda dem skyddade levnads- och arbetsförhållanden. Företrädesvis vill stiftelsen draga försorg om sådana, för vilka övriga befintliga institutioner, allmänna eller privata, ej erbjuder lämplig miljö. Stiftelsens inriktning härutinnan bör genom samråd med myndigheterna kunna varieras allt efter tidens krav.För uppnående av nämnda slutmål fordras en längre tids skolning och yrkesträning, varför stiftelsens förmånstagare företrädesvis bör omhändertagas redan i förskoleåldern.Uppfyllande fordringarna för en av staten godkänd institution vill stiftelsen sålunda skapa möjligheter för läkepedagogisk verksamhet enligt riktlinjerna i den av Föreningen för Helhetsskolan år 1958 antagna lydelsen av Helhetsskolans Grundtankar samt stödja och värna denna verksamhet.Beträffande förhållandet till Dormsjöskolan är det stiftelsens uppgift att skapa dessa förutsättningar för dennas verksamhet och utveckling, däremot ej att föreskriva dess arbetssätt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Dormsjöskolan
Organisationsnummer:882000-0365
Adress:
  • Dormsjö 214
  • 776 98 GARPENBERG
Telefonnummer:0225-230 55
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:41 920 228 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS