ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara, att utan begränsning till enskilda personer eller familjer, med utgångspunkt i Rudolf Steiners antroposofi och därur sprungna metoder, som stiftelsens styrelse finner lämpligt, bereda möjligheter för människor, att i en individuellt anpassad miljö och verksamhet få nödvändigt stöd, rehabilitering och terapi. Stiftelsen kan även genom ekonomiska bidrag, lån eller borgen i möjlig mån stödja verksamheter som stiftelsens verksamhet är beroende av, från en vidare synpunkt sett.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen DormeRo
Organisationsnummer:802423-3028
Adress:
  • Thomson
  • Kättsbo 112
  • 776 98 GARPENBERG
Telefonnummer:0225-230 86
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 102 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS