ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att i Karlstad dels förvärva mark avsedd för bebyggande,dels ock uppföra och förvalta hus innehållande huvudsakligen bostadslägenheter avsedda i första hand för prästänkor och pensionerade präster samt anställda i Karlstads stift.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Domkyrkobrinken
Organisationsnummer:873200-0230
Adress:
  • Riksbyggen
  • Box 37
  • 651 02 KARLSTAD
Telefonnummer:0771-860 860, 054-29 34 91, 054-29 34 70
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 538 010 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS