ÄNDAMÅL

Fonden skall ha till ändamål att i första hand utdela bidrag till behövande bland tjänstemän, pensionerade tjänstemän, kollektivanställda och pensionerade kollektivanställda samt till efterlevande anförvanter till dessa grupper. ”Tjänsteman” definieras i § 3 nedan.

Fonden skall i andra hand -med den begränsning som anges i 7 § – till förmån för tjänstemännen kunna utnyttjas för investeringar i anläggningar som har till syfte att befrämja hälsa och välbefinnande och att underlätta rehabilitering efter sjukdom.

Fonden skall vidare -om disponibla medel ej förbrukats för det förstnämnda ändamålet -dela ut stipendier för utbildning till ovan angivna personer. Utbildningsstipendier får även delas ut till barn till dessa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Domäns hjälpfond
Organisationsnummer:815200-5263
Adress:
  • Sveaskog Förvaltnings AB
  • 105 22 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6559287
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS