ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att utan vinstsyfte driva en skola, fristående med enskild huvudman, enligt de lagar, förordningar och bestämmelser som vid varje tidpunkt gäller för svensk grundskola.Verksamheten skall i sin helhet finansieras av demedel som erhålles från företag och organisationer, stat, kommun, myndigheter samt genom gåvor och donationer.Undervisningen skall vila på de i skollagen fastställda grunderna.Styrelsen har vid utformningen av skolplanen att iakttaga av offentliga myndigheter fastställda bestämmelser som vid varje tidpunkt gäller i svensk skolundervisning. Utbildningen skall betona det internationella samarbetet och då särskilt enligt de sammanslutningar som finns i Europa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Docendo Discimus
Organisationsnummer:802405-3350
Adress:
  • Box 7038
  • 10386 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-335054
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS