ÄNDAMÅL

Räntan af denna fond utdelas vid hvarje Vår-Termins slut till en högst tvenne bland Nationens mest behöfvande medlemmar; och förhålles i afseende å förslagets upprättande och Stipendiets tillsättande i öfverensstämmelse med hvad som blifvit stadgat för de af Fonden N:o 1 utgående stipendier.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ödmanska fonden nr 2
Organisationsnummer:802426-6572
Adress:
  • Smålands nation i Uppsala
  • Sankt Larsgatan 5
  • 753 11  UPPSALA
Telefonnummer:018-131854
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS