ÄNDAMÅL

Stiftelsens primära syfte är att äga och förvalta de aktier i Just Arrivet AB (org nr 559060-6652) som avskiljts till stiftelsen genom stiftelseförordnandet. Vid sidan av detta skall, stiftelsens ändamål vara att verka för ökad förståelse för mångfald och dynamik på framtidens arbetsmarknad; samt att stödja initiativ som underlättar för nyanlända eller andra grupper i samhället som har svårt att få tillgång till arbetsmarknaden att få möjlighet till egen försörjning eller allmänt förbättrar arbetsmarknaden.Stiftelsen Diversify ändamål skall uppnås genom att:i) Stiftelsen Diversify äger och förvaltar de aktier i Just Arrivet AB (org nr 559060-6652) som avskiljts till stiftelsen genom stiftelseförordnandet;ii) Stiftelsen Diversify använder, utvecklar och underhåller metoder och lösningar som syftar till att underlätta för individer att komma i arbete;iii) Stiftelsen Diversify äger, skyddar och sprider ovan nämnda metoder och lösningar;iv) Stiftelsen Diversify, ensam eller tillsammans med andra, äger och förvaltar värdepapper i bolag som bedriver näringsverksamhet huvudsakligen inriktad mot individer som har svårt att få access till arbetsmarknaden;v) Stiftelsen Diversify ger finansiella tillskott till fysiska och juridiska personer som bedriver sådan verksamhet eller som, enligt stiftelsens styrelse, på annat sätt verkar i stiftelsens anda.vi) Stiftelsen Diversify bedriver upplysande verksamhet i syfte att förbättra möjligheterna för Stiftelsen att uppnå sitt ändamål. Stiftelsen Diversify skall vara religiöst och politiskt obunden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Diversify
Organisationsnummer:802480-7268
Adress:
  • Universum
  • Jakobsbergsgatan 22
  • 103 66 Stockholm
Telefonnummer:0733-525 893
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS