ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att förvalta den av Mark Bric Marketing AB lämnade donationen ävensom andra donationsmedel som kan komma från samma eller annan donator och med iakttagande av donators föreskrifter fördela ändamålet tillgängliga medel i överensstämmelse med donationens syften.Donationens syfte är- främja ungdoms vård och fostran,- att stödja undervisning och utbildning,- att utöva hjälpverksamhet bland behövande och- att stödja vetenskaplig forskning.Av stiftelsens årliga nettoavkastning skall högst en femtedel läggas till fondkapitalet medan återstoden skall överföras till för utdelning disponibla medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Dispurse
Organisationsnummer:863500-7340
Adress:
  • Mark Bric AB
  • Box 3001
  • 443 03 Lerum
Telefonnummer:0302-23090
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:149 305 309 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS