ÄNDAMÅL

[.] främja vård av behövande blinda och synskadade genom att ekonomiskt och på annat sätt stödja dem. I detta syfte bör god kontakt hållas med de synskadades organisationer. [.] i första hand stödja synskadade i Nyköping och Sörmland och därvid använda donationens avkastning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen De Synskadades Vänner i Nyköping
Organisationsnummer:802482-0972
Adress:
  • Synskadades Stiftelse
  • Sandsborgsvägen 52
  • 122 88 Enskede
Telefonnummer:08-402 15 50
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS