ÄNDAMÅL

Ändamålet skall vara att ekonomiskt stödja verksamheten vid de samlingar, som under namn av Dansmuseet av museidirektören Rof de Maré i november 1950 såso gåva överlämnats till Kungl. Teatern i Stockholm, och i detta syfte dels verka för att förkovra museets samlingar av dansrekvisita, såsom dräkter, musikinstrument och andra dylika föremål, samt dekorationsskisser, filmer, fotografier, arkivaliska dokument och litteratur, ägnade att belysa danskonsten, samt dels bestrida de löpande kostnadernaför Dansmuseets lokaler och personal samt samlingarnas underhåll.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Dansmuseifonden
Organisationsnummer:802005-8510
Adress:
  • Box 7213
  • 103 88 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4417650
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS