ÄNDAMÅL

Fondregler+ varje enskilt stipendium kan beviljas för intill 3 års studier+ ett stipendium skall kunna dras tillbaka om en elev ej till fullo uppfyller Lundsbergs Skolas krav på studieresultat och en aktiv fysisk fritid+Stipendiet skall av Rektor utannonseras i tidningen Lundsbergaren+ en ansökan om Stipendium för nästkommande studieår skall ställas till Rektor ej senare än 15 april+ Rektor har ensam beslutsrätt gällande stipendier och dennes beslut kan ej överklagas

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Danielsenska Studiefonden
Organisationsnummer:802480-9447
Adress:
  • Stiftelsen Lundsbergs skola
  • 688 91 STORFORS
Telefonnummer:0550-740500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 196 876 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS