ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att gagna personer, vilka lida av dövhet eller lomhördhet, samt att bereda dem företrädesvis samfälld hjälp, lättnad och undervisning. Därest dessa ändamål enligt styrelsens uppfattning bliva fullt tillgodosedda, må motsvarande förmåner jämväl beredas personer, som lida av talrubbningar, ( phoniatriska åkommor ). Stiftelsens verksamhet ska företrädesvis utövas bland personer bosatta inom Kopparbergs län. Stiftelsens medel få icke tagas i anspråk för behov eller ändamål, vilka det må anses tillkomma det allmänna att tillgodose.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Dalaskölden
Organisationsnummer:883200-9768
Adress:
  • Hörselskadades förening i Falun
  • Promenaden 29 D
  • 791 41 FALUN
Telefonnummer:023-269 70
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:100 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS