ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att genom bidrag till vårdavgifter samt till anskaffande av för vård, arbetsterapi och liknande ändamål behövlig material främja och understödja vården av behövande ålderstigna vid Göteborgs Diakonissanstalts hem för gamla, Bräcke Västergård.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Dagny och Torsten Noréns minne
Organisationsnummer:857202-9570
Adress:
  • Stiftelsen Bräcke Diakoni
  • Box 21062
  • 418 04 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-502500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:31 770 643 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS