ÄNDAMÅL

Enligt gåvobrevet till styrelsen för Örebro Handelsgymnasium, 2) I samband med läsårets avslutning skall varje år, med början vårterminen 1966, till en elev i Skolans avgångsklass såsom stipendium utdelas 1.000 kronor med utgångspunkt från nu gällande penningvärde. Mottagaren skall erhålla stipendiet av den anledningen att han ansetts mest värdig på grund av dels sina höga moraliska egenskaper, dels sin goda stil och ambition, dels ett föredömligt kamratskap, eller med andra ord vara en flicka eller pojke, som påverkat sin omgivning i en ur Skolans och samhällets synpunkt positiv och sund riktning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Dag Willermans minne
Organisationsnummer:875002-3387
Adress:
  • Örebro kommun
  • Box 30050
  • 701 35 ÖREBRO
Telefonnummer:019-21 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:21 192 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS