ÄNDAMÅL

Att tillhandahålla allmännyttig utbildning och i synnerhet, dock utan att begränsa det ovan angivna generella ändamålet, att utbilda män och kvinnor med varierande geografisk, politisk, etnisk, social och ekonomisk bakgrund i konstitutionella, medborgerliga, ekonomiska och sociala studier med särskild betoning på medborgerligt och socialt medvetande och ansvar i Sverige och andra länder, dock med den begränsningen att detta ändamål inte inbegriper, eller skall tolkas som att inbegripa, rätt attbedriva någon verksamhet för något annat syfte än vad som enligt svensk rätt anses vara av ideell karaktär.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Common Purpose Sweden
Organisationsnummer:875002-8352
Adress:
  • Ekonomikonsult Ingbritt Pettersson
  • 202 Kårsta
  • 705 91 ÖREBRO
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:44 420 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS