ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att medelst stipendier ekonomiskt stödja vid Tekniska Gymnasiet i Östersund studerande ungdom från Jämtlands län. Av donationens avkastning skall en femtedel (1/5) årligen läggas till kapitalet. Resten av årsavkastningen äger styrelsen, sedan därav bestritts de med stiftelsens verksamhet under året förenade kostnader, disponera för stiftelsens ändamål. Med utdelning av disponibla medel kan helt eller delvis anstå till ett kommande år. Tillägg genom donationsbrevet den 6/5 1970:För de nu överlämnade donationsmedlen skola i tillämpliga delar gälla samma riktlinjer och stadgar som enligt 1963 års donationsbrev, dock med det undantaget att stipendium skall kunna tilldelas elev med fallenhet för ekonomiska och/ellertekniska (naturvetenskapliga) studier.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Clara och Sjune Svenssons stipendiefond för Tekniska Gymnasiet i Östersund
Organisationsnummer:892001-3292
Adress:
  • Jämtlands Gymnasium Wargentin
  • 831 82 Östersund
Telefonnummer:063-14 35 48
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:10 773 897 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS